top of page

OPW – THE PROPERTY REGISTRATION AUTHORITY DEPARTMENT  |  2007  | OPW – DEPARTAMENT INSTYTUCJI REJESTRACJI NIERUCHOMOŚCI

​Roscommon, Ireland​

design:     Reddy Architecture

scope of work:  design development, visualizations  |zakres prac:   projekt koncepcyjny, wizualizacje

bottom of page