top of page

POLISH ARMY MUSEUM  |  2009  |  MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Cytadela, Warsaw, Poland

design:  The O'Toole Partnership Architects

scope of work:  masterplan, architectural conception, 3D visualizations  |  zakres prac: projekt urbanistyczny, projekt koncepcyjny, 3D wizualizacje

bottom of page